Ռուսական Ռեգիստր – միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացման և փորձագիտական կազմակերպություն

Ռուսական Ռեգիստր ասոցիացիան սերտիֆիկացման և փորձագիտական կազմակերպություն է, որը մատուցում է անկախ համապատասխանության գնահատման և փորձագիտական համալիր ծառայություններ տնտեսության բոլոր ճյուղերում: Ասոցիացիայի հաճախորդներ են հանդիսանում կազմակերպություններ Ռուսաստանում (օրինակ, Роснефть, Газпром, Камаз, Газ, Урал, և այլն) ու ԱՊՀ, Եվրամիության և աշխարհի ավելի քան 60 երկրներում: Ճանաչված է IAF-ի անդամներ հանդիսացող ԱՄՆ ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) և Նիդերլանդների RvA (Dutch Accreditation Council), ինչպես նաև IRIS Group-ի (International Railway Industry Standard) և FSC (Forest Stewardship Council) կազմակերպությունների կողմից: IQNet սերտիֆիկացման մարմինների միջազգային ցանցում ընդգրկված է 2003 թվականից և ունի միջազգային որակավորում ստացած 500 աուդիտոր:

Մեր կողմից մատուցվող ծառայություններ

 • Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացում ԻՍՕ 9001, ԻՍՕ 14001, ԻՍՕ 22000, ՕՀՍԱՍ 18001/ԻՍՕ 45001, ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001, ԻՍՕ 50001 և այլ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
 • Ընդլայնված տեխնիկական աուդիներ էներգետիկ, բնապահպանական, արդյունաբերական, տրանսպորտային, հրդեհանվտանգության և ռադիացիոն անվտանգության ոլորտներում
 • Ուսուցում Ռուսական Ռեգիստր Ակադեմիայի և IQNet (սերտիֆիկացման միջազգային ցանցի) Ակադեմիայի շրջանակներում
 • Այլ տեսակի ծառայություններ՝ կապված բիզնեսի զարգացման, օժանդակության, փորձաքննության հետ:

ԻՍՕ 9001 – ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Ներդրման և սերտիֆիկացման առավելությունները

 • Սպառողների բավարարվածության բարձրացում՝ նրանց պահանջների կատարման միջոցով,
 • Աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացում՝ պարտականությունների թափանցիկության և հստակության հաշվին,
 • Ներքին գործընթացների արդյունավետության բարձրացում,
 • Ծախսերի կրճատում՝ արտադրողականության բարձրացման, ապրանքների և ծառայությունների որակի բարձրացման և թերության նվազեցման հաշվին,
 • Ներքին հաղորդակցության, նյութական ռեսուրսների պլանավորման եւ բաշխման մեխանիզմի բարելավում
 • Կազմակերպության գործունեության շարունակական կատարելագործում որակի կառավարման ժամանակակից գործիքների կիրառման շնորհիվ,
 • Հայկական և համաշխարհային շուկաներում կազմակերպության մրցունակության բարձրացում:

ԻՍՕ 14001 – ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Ներդրման և սերտիֆիկացման առավելությունները

 • Ռեսուրսների խնայողություն եւ կազմակերպության մրցունակության աճ,
 • Շրջակա միջավայրի վրա և բնօգտագործման բացասական ազդեցության և հնարավոր վթարների հետևանքների վերացման ֆինանսական ծախսերի նվազեցում,
 • Կազմակերպության կառավարման համակարգի օպտիմալացում,
 • Հնարավորություն ավելի շահավետ պայմաններով ստանալ միջազգային կազմակերպությունների դրամաշնորհներ,
 • Լրացուցիչ առավելություն մրցույթներին մասնակցելու համար,
 • Ընկերության արժեքի եւ նրա իմիջի բարձրացումը շահագրգիռ կողմերի աչքերում:

ԻՍՕ 22000 – ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Ներդրման և սերտիֆիկացման առավելությունները

 • Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում օրենսդրության հստակ պահպանման արդյունքում իրավական անվտանգության ապահովում,
 • HACCP (ՎՎՀԿԿ) համակարգի առկայության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների կատարումը ցուցադրելու ունակություն,
 • Սննդամթերքի և ծառայությունների իրացման շուկայի ընդլայնում,
 • Երկրորդ կողմի աուդիտների քանակի նվազեցման հնարավորություն:

FSSC 22000. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

 • GFSI-ի (Global Food Safety Initiative` Սննդամթերքի Անվտանգության Գլոբալ Նախաձեռնություն) պահանջներին համապատասխանող միջազգային ճանաչման առկայություն,
 • BRC (British Retail Consortium` Մանրածախ առեւտրի բրիտանական  կոնսորցիում) Global Standards Directory կատալոգում սերտիֆիկացված ընկերությունների ընդգրկման և շուկայական նպատակների համար համապատասխան լոգոտիպի օգտագործման հնարավորություն,
 • Ստանդարտը ներառում է սննդամթերքի որակը, համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին և անվտանգությունը,
 • Մատակարարներին վերահսկելու ունակություն՝ սննդամթերքի անվտանգության կառավարման պատշաճ պրակտիկաների պահպանման համար;
 • Աուդիտի մի քանի տարբերակ սխեմայի օգնությամբ, որը առավելագույնս համապատասխանում է ընկերության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի բնույթին:

ԻՍՕ 27001 – ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Ներդրման և սերտիֆիկացման առավելությունները

 • Հաճախորդի ոչ նյութական ակտիվների (goodwill) արժեքի ավելացումը, բիզնեսի ներդրումային գրավչության (IR) մակարդակը, անձնական տվյալների եւ առեւտրային գաղտնիք ներկայացնող տվյալների անվտանգության մակարդակը, ինչն արդյունքում մեծացնում է ընկերության կապիտալիզացիան,
 • Ռիսկերի նվազեցում, դրանց հետևանքների և տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում տեղի ունեցած միջադեպերի վնասի մեծություն մակարդակի վերահսկում, գործառնական ծախսերի նվազեցում
 • Տեղեկատվական անվտանգության բնագավառում գործող օրենքների և նորմատիվ ակտերի պահանջների պահպանման ապացույց
 • Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման համար առավել կրիտիկական ոլորտներում (պետական հիմնարկներ, պաշտպանական-արդյունաբերական համալիրներ և այլն) գործունեության իրականացման պարտադիր պահանջների կատարում:

ԻՍՕ 45001 – ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Ներդրման և սերտիֆիկացման առավելությունները

 • Միջադեպերի, արտակարգ իրավիճակների, դժբախտ պատահարների և մասնագիտական հիվանդությունների առաջացման հավանականության նվազեցում,
 • Բարձրացնել աշխատակիցների ներգրավվածությունը արդյունաբերական անվտանգության և աշխատանքի պաշտպանության կառավարման գործընթացներում,
 • Ոչ արտադրական ծախսերի նվազեցում, այդ թվում ՝ աշխատանքի պաշտպանության, արդյունաբերական եւ հրդեհային անվտանգության բնագավառում օրենսդրության խախտման համար տուգանքներ, ապահովագրավճարներ,
 • Կրճատել ժամանակի կորուստը, բարելավել աշխատանքի արտադրողականությունը՝ ստեղծելով բարենպաստ եւ անվտանգ աշխատանքային պայմաններ,
 • Կազմակերպության կորպորատիվ և արտադրական մշակույթի բարձրացում,
 • Կազմակերպության իմիջի բարելավում շահագրգիռ կողմերի համար
 • Լրացուցիչ հնարավորություններ ազգային և միջազգային դրամաշնորհներ ստանալիս և մասնագիտացված ծրագրերին մասնակցելիս:

Ռուսական Ռեգիստր Ակադեմիա

Ռուսական Ռեգիստր ակադեմիան (կրթական համակարգ) Ռուսական Ռեգիստր ապրանքանիշի ներքո միավորում է արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտի տարբեր ճյուղերի մասնագիտական կրթական և ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտներ: Ռուսական Ռեգիստրի ակադեմիայի շրջանակներում ուսուցումը կազմակերպություններին բացառիկ հնարավորություններ է ընձեռում նորարարական կառավարչական մեթոդների, ստանդարտների զարգացման նոր և հեռանկարային ուղղությունների վերաբերյալ առավել ակտուալ տեղեկատվություն ստանալու և կազմակերպության կառավարման պրակտիկայում դրանց ներդրման փորձի, կառավարման համակարգերի ներդրման լավագույն միջազգային փորձի և մոտեցումների վերաբերյալ: Ռուսական Ռեգիստր ակադեմիայի անդամ/գործընկերներն են ուսումնական կենտրոնները, որոնք ունեն կրթական գործունեություն իրականացնելու իրավունք, ինչպես նաեւ առաջատար միջազգային եւ ռուսական կազմակերպությունների կողմից կոմպետենտության ճանաչման վկայականներ: Ուսուցման ավարտից հետո ունկնդիրները ստանում են միջազգային ճանաչում ունեցող հավաստագրեր և հնարավորություն ունեն անցնել հետագա սերտիֆիկացում Ռուսական Ռեգիստրի անձնակազմի սերտիֆիկացման համակարգի շրջանակներում: Ռուսական Ռեգիստրի ակադեմիայի շրջանակներում Դուք կարող եք վերապատրաստվել այնպիսի հայտնի դասընթացներում, ինչպիսիք են կառավարման ընդհանուր հարցերը, որակի կառավարումը, բնապահպանական կառավարումը, սոցիալական պատասխանատվությունը, տեղեկատվական անվտանգությունը, էներգետիկ կառավարումը, ակտիվների կառավարումը, սննդամթերքի անվտանգության կառավարումը, աշխատանքի պաշտպանությունը եւ մասնագիտական անվտանգությունը, կառավարման ինտեգրված համակարգերը, կառավարման ոլորտի համակարգերը, կառույցների եւ նյութերի հրդեհային պաշտպանությունը եւ այլն:

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

– Կրթական ծառայությունների մատուցման բարձր որակի երաշխիք,
– Բարձր որակավորում ունեցող դասախոսական կազմ, այդ թվում՝ միջազգային մակարդակի մասնագետներ,
– Ռուսական Ռեգիստրը մտնում է IQNet սերտիֆիկացման մարմինների միջազգային ցանցի մեջ, և Ռուսական Ռեգիստրի ակադեմիայի շրջանակներում ուսուցում անցած ունկնդիրները հնարավորություն ունեն ստանալ IQNet ակադեմիայի միջազգային հավաստագիր,
– Կրթական ծրագրերի լայն շրջանակ, այդ թվում ՝ ներդաշնակեցված միջազգային ծրագրեր,
– Հրատապ և բացառիկ տեղեկատվության ստացում, դրա տրամադրման օպերատիվություն,
– Նորարարական ուսուցման մոդելներ,
– Ռուսական Ռեգիստրի, IQNet, CQI&IRCA վկայագրերի և հավաստագրերի ստացման հնարավորություն,
– Անձնակազմի հետագա սերտիֆիկացում անցնելու հնարավորություն,
– Ֆինանսական ռեսուրսների խնայողություն, ճկուն զեղչային համակարգ:

IQNet ակադեմիա

IQNet ակադեմիան հիմնադրվել է IQNet սերտիֆիկացման մարմինների միջազգային ցանցի կողմից, որի կազմում է Ռուսական Ռեգիստրը եւ աշխարհի արդյունաբերական երկրների ավելի քան 30 մարմիններ: IQNet ակադեմիայի գործընկերների մեծ մասը միջազգային ճանաչում ունեցող մենեջմենթի և ստանդարտացման ուսուցման կենտրոններ են ։ IQNet ակադեմիան ապահովում է  միջազգայնորեն ճանաչված դասընթացների եւ սեմինարների ընտրության լայն հնարավորություն, որոնք համապատասխանում են բարձր պահանջներին: Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Չինաստանի եւ այլ երկրների IQNet ակադեմիայի շրջանակներում անցկացվող դասընթացները հիմնված են ընդհանուր լավագույն փորձի վրա եւ ներդաշնակեցված են միմյանց հետ:
IQNet ակադեմիայի շրջանակներում Դուք կարող եք վերապատրաստվել այնպիսի հայտնի դասընթացներում, ինչպիսիք են կառավարման համակարգերի ներքին եւ արտաքին աուդիտորը IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001, ISO/IEC 27001 եւ շատ ուրիշներ: Ուսուցման դասընթացների բովանդակության եւ կազմակերպման գործընթացը ներդաշնակեցված է IQNet ցանցի ներսում: IQNet ակադեմիայի ուսումնական ծառայությունների մատակարար-Ռուսական Ռեգիստրի կողմից անցկացվող դասընթացի ավարտի պահից ձեր հավաստագիրը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում և IQNet Ակադեմիայի այլ գործընկերների կողմից: Այս ճանաչումը հիմնված է բազմակողմանի համաձայնագրի վրա՝ ստորագրված բազմաթիվ գործընկերների ակադեմիաների կողմից: Ռուսական Ռեգիստրի կողմից անցկացված IQNet ակադեմիայի դասընթացն անցնելուց հետո դուք դառնում եք IQNet ակադեմիայի պրոֆեսիոնալների միության անդամ եւ կարող եք գրանցվել IQNet ակադեմիայի պորտալում:

IQNET ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

– Ուսուցում միջազգային ներդաշնակեցված ծրագրերի շրջանակներում,
– IQNet ակադեմիայի միասնական նմուշի ուսուցման միջազգային հավաստագրի ստացում,
– Ռուսական Ռեգիստրի և IQNet ակադեմիայի վկայագրերի և հավաստագրերի համալիր ստանալու հնարավորություն,
– Ունկնդիրների գրանցումը IQNet ակադեմիայի պրոֆեսիոնալների միասնական գրանցամատյանում,
– IQNet ակադեմիայի պորտալում արդյունաբերական թվային պորտֆելի ստեղծման հնարավորությունը, որը դասընթացի մասնակիցը կարող է օգտագործել իր մասնագիտական առցանց առաջխաղացման համար:

Հետադարձ կապ

Մենք սոցցանցերում